Visual content creator

Tui là một Visual Content Creator

Tui là một Visual Content Creator https://quynhnd.com/wp-content/uploads/2023/04/Visual-content-creator.mp4 Sau một thời gian đi làm, tui tìm được một cái tên ‘sang chảnh’ mô tả được chính xác công việc mà tui làm hằng ngày – Visual content creator. Vâng, nó vẫn là công việc của một content marketer nhưng có thêm chữ ‘visual’, tức là chuyên sáng …

Tui là một Visual Content Creator Read More »