Trung Thu TVC

Nếu trọn 1 ngày cho Trung Thu, Bạn sẽ làm gì?

Nếu có trọn 1 ngày cho Trung Thu, Bạn sẽ làm gì? Lâu lắm rồi mới thấy một chiến dịch quảng cáo đọng lại cho mình nhiều cảm xúc đến vậy.    Chắc mọi người cũng không lạ gì với hình ảnh của những quầy hàng Kinh Đô vàng rực khắp các nẻo đường, cứ …

Nếu trọn 1 ngày cho Trung Thu, Bạn sẽ làm gì? Read More »