3D Design - Sauvage Dior

3D Design – Sauvage Dior

Sauvage Dior – Sản phẩm 3D hoàn chỉnh đầu tay Qua 7749 lần model, texturing và setup lighting tui cũng có được chai Sauvage như ý. 2 bức hình trên đây là những thành phẩm ưng ý nhất hiện tại. Dù chỉ là một bức hình với setup đơn giản với chủ thể đặt trên …

3D Design – Sauvage Dior Read More »