3 Năm & 3 Bài Học Lớn

3 Năm & 3 Bài Học Lớn Buổi tiệc gather cuối với ENOUVO – YEP 2023 Hành trình chính thức của Tui với ENOUVO là 3 năm, nhưng nếu tính ăn gian thêm khoảng thời gian thực tập khi còn là sinh viên, thì Tui đã quen biết chốn này 5 năm rồi. Với một …

3 Năm & 3 Bài Học Lớn Read More »